Vážený obchodný partner,

vzhľadom k nepriaznivej ekonomickej situácii spoločnosti PEMA SLOVAKIA, veľmi nízkemu dopytu po službách poskytovaných spoločnosťou PEMA SLOVAKIA a nejasnému budúcemu vývoju v oblasti, v ktorej spoločnosť PEMA SLOVAKIA pôsobí sme nútení pristúpiť k hĺbkovej reorganizácii našej spoločnosti.
Od 1.1.2011 prestane PEMA SLOVAKIA, s.r.o. uzatvárať nové obchody a zákazky v oblasti prenájmu, leasingu, predaja a servisu nákladných a úžitkových vozidiel a takisto zastaví predaj náhradných dielov na uvedené vozidlá. V servise spoločnosti PEMA SLOVAKIA sa po uvedenom dátume budú prevádzať už len opravy dohodnuté na termíny po 1.1.2011 a opravy v rámci dohodnutých zmluvných vzťahov v rámci nájomných zmlúv a to do 31.01.2011.
Existujúce nájomné a leasingové zmluvné vzťahy so spoločnosťou PEMA SLOVAKIA s.r.o., budú dodržané do pôvodne v zmluve dohodnutého termínu ukončenia, so všetkými právami a povinnosťami, ktoré sú s tým spojené. V prípade záujmu o prenájom a lebo predaj nákladných a úžitkových vozidiel po 01.01.2011 môžu byť zmluvné vzťahy uzatvárané so spoločnosťou PEMA PRAHA s.r.o. V takom prípade môžete kontaktovať priamo spoločnosť PEMA Praha, s.r.o. alebo zostávajúcich zamestnancov PEMA SLOVAKIA, s.r.o., ktorí uvedený záujem postúpia ďalej. Servisné služby a predaj náhradných dielov na nákladné a úžitkové vozidlá budú naďalej bez obmedzení poskytované v servise TRUCKCENTER ZVOLEN s.r.o., Hronská č.5, Zvolen, v ktorom Vás radi uvítame a obslúžime.

Uvedená situácia neteší nikoho z osôb pôsobiacich v rámci spoločnosti PEMA SLOVAKIA, s.r.o., no aj napriek tomu Vám bude zostávajúci tím zamestnancov spoločnosti naďalej k dispozícii hoci už len v rámci existujúcich zmluvných vzťahov. Kontakty zostávajúcich zamestnancov Vám zašleme v januári 2011.

S pozdravom

Ing. Libor Košíček
konateľ spoločnosti

Aktuality

news